Társasági és Kereskedelmi Jog

A társasági jog területén számottevő szakértelemmel rendelkező ügyvédeink figyelemre méltó szakmai tapasztalatot sajátítottak el a magyar piac társasági és kereskedelmi jogi minden szegmensét tekintve.

Ügyvédeink tekintélyes szaktudással működnek közre a gazdasági szervezetek minden formájának létrehozásában, mint például leányvállalatok, magyarországi fióktelepek, valamint alapítványok, egyesülések alapításánál, valamint más típusú vállalati átalakulások során biztosítva a folyamatos jogi tanácsadást a napi ügymenet során felmerülő kérdésekben. Ezen felül, piacvezető és feltörekvő cégek jogi tanácsadását is ellátjuk olyan társasági jogi ügyekben, mint például a megfelelő vállalatirányítási struktúrák kialakítása, a vezető tisztségviselők bizalmasnak tekintett feladatainak és kötelezettségeinek kezelése (mind a vezető és nem vezető beosztású munkavállalók esetében), a vállalatok kulcsfontosságú vezetőinek kinevezése és felmentése összhangban a magyar társasági joggal.

Jóllehet ügyfeleink gazdasági tevékenysége szerteágazó, mindannyian hasonló alapvető kérdésekkel szembesülnek. Anyagok beszerzésétől és szolgáltatások igénybevételétől kezdve, K+F, termékgyártás, valamint a kapcsolódó marketing és forgalmazási szolgáltatások összehangolásának kérdéseivel, amíg a végső fázisban a termék el nem jut a fogyasztóig.

Vállalati ügyfeleink számára nyújtott szolgáltatásaink a szerződések körén túl a projekt menedzsmentre is kiterjednek. A beszállítóikkal, a vevőikkel és a stratégiai partnereikkel fennálló kapcsolataikat strukturáljuk és dokumentáljuk. Tanácsadásunk felöleli a kereskedelmi megállapodásokat, beleértve a beszerzést és szállítást, az ügynöki, a forgalmazási és a franchise tevékenységeket, a logisztika és a raktározás, valamint a stratégiai szövetségeket.