Peres ügyek, Vitarendezés

Ügyvédeink jelentős tapasztalattal bírnak a peres és választottbírósági ügyekben mind hazai, mind nemzetközi szinten. Széleskörű szakértelemmel rendelkezünk a vitarendezésben, beleértve valamennyi, az üzleti életben felmerülő jogvitát, a termékfelelősségi igényeket, a munkaügyi jogvitákat, a közbeszerzési vitákat, a környezetvédelmet érintő és sajtó-helyreigazításra  irányuló igényeket. Ügyvédeink szakértelemmel vesznek részt az üzleti jellegű vitákat kísérő tárgyalásokban és mediációban.