Energiaipar

Kiterjedt gyakorlati tapasztalataink, üzleti szemléletünk és a helyi piac alapos ismerete birtokában primer jogi szolgáltatások széles körét kínáljuk a világ legnagyobb olaj-és gázipari vállalatainak, valamint egyéb, támogatásban részesülő alternatív energiára épülő vállalkozások körébe tartozó társaságoknak. Jogi munkánk keretében alapvető stratégiai tanácsadást nyújtunk tervezési, fejlesztési, finanszírozási és engedélyezési ügyek, valamint jogi, politikai és szabályozási kérdések területén egyaránt a vállalkozók, a fejlesztők, a közművek, a bankok és a befektetők részére.

Szolgáltatásaink közé tartozik: tanácsadás szabályozási kérdésekben, szétválási és egyesülési folyamatokban a villamos energia és a gázipari projektekhez kapcsolódóan, a megújuló energiával kapcsolatos projektekben, az államigazgatási szervekkel és a helyi önkormányzatokkal folytatott tárgyalások során, segítségnyújtás a szükséges engedélyes és jogosítványok beszerzését érintő eljárásokban, kapcsolódó megállapodások és dokumentációk előkészítése.